logo
宁夏 - 银川
中央气象台16:00更新
27°
35优
西风 <3级
湿度 84%
气压 888百帕
2022-05-19 星期四 农历四月 十九
 • 20:00
  weather_icon
  <3级
 • 21:00
  weather_icon
  西风
  <3级
 • 22:00
  weather_icon
  西风
  <3级
 • 23:00
  weather_icon
  西风
  <3级
 • 00:00
  weather_icon
  西南风
  <3级
 • 01:00
  weather_icon
  西南风
  <3级
 • 02:00
  weather_icon
  南风
  <3级
 • 03:00
  weather_icon
  南风
  <3级
 • 04:00
  weather_icon
  南风
  <3级
 • 05:00
  weather_icon
  东南风
  <3级
 • 06:00
  weather_icon
  东风
  <3级
 • 07:00
  weather_icon
  东北风
  <3级
 • 08:00
  weather_icon
  北风
  <3级
 • 09:00
  weather_icon
  东北风
  <3级
 • 10:00
  weather_icon
  东风
  <3级
 • 11:00
  weather_icon
  东风
  <3级
 • 12:00
  weather_icon
  东风
  <3级
 • 13:00
  weather_icon
  东风
  <3级
 • 14:00
  weather_icon
  东风
  <3级
 • 15:00
  weather_icon
  南风
  <3级
 • 16:00
  weather_icon
  西风
  <3级
 • 17:00
  weather_icon
  北风
  <3级
 • 18:00
  weather_icon
  西南风
  <3级
 • 19:00
  weather_icon
  东南风
  <3级
银川逐小时天气预报

银川最新天气预警信息

更多>>

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-05-12 11:10:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-05-11 20:15:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-05-07 20:30:00

银川市气象局发布沙尘暴黄色预警[III级/较重]

2022-05-05 19:30:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-05-05 10:06:00

银川市气象局发布高温黄色预警[III级/较重]

2022-05-04 16:35:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-05-01 15:20:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-30 16:05:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-29 16:30:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-28 16:27:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-27 15:35:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-27 09:50:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-19 15:34:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-18 15:55:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-17 11:35:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-16 15:45:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-15 16:05:00

银川市气象局发布大风蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-14 15:00:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-13 16:10:00

银川市气象局发布霜冻蓝色预警[IV级/一般]

2022-04-12 17:03:00

银川今天生活指数

life_index_icon
最弱
紫外线强度指数
life_index_icon
适宜
洗车指数
life_index_icon
较易发
过敏指数
life_index_icon
少发
感冒指数
life_index_icon
适宜
运动指数
life_index_icon
较差
空气污染扩散条件指数
天气主播 保留所有权利@2018-2030 tianqizhubo.com 闽ICP备12020218号-8